//////

Poprzez swoją agresję lub nawet pełne przemocy zachowanie, albo gdy – przeciwnie – jest przesadnie spokojne i grzeczne, wtedy rodzice powinni zadać sobie pytanie, w jaki sposób rodzina podchodzi do uczuć, takich jak złość, wściekłość i rozczarowanie, oraz jaki był stosunek ich własnych rodziców do tego problemu, kiedy byli jeszcze dziećmi. Wspomnienia te pomogą rozpoznać błędy we własnym postępowaniu oraz lepiej zrozumieć swoje dzieci. Rodzice nie muszą być dla swoich dzieci zawsze tylko silnymi, okazującymi swojąprzewagę ideałami. Niekiedy dzieci sąo wiele „mądrzejsze” niż my, dorośli. Mogą nam pomóc w odnalezieniu drogi do naszego wnętrza, ponieważ dzięki swojemu niezafałszowanemu zachowaniu wywołują w nas głębokie i często przemilczane uczucia. Jeśli tylko im pozwolimy, by pokierowały naszymi emocjami, z pewnością odkryjemy w naszych wspomnieniach ślady, które przypomną nam o własnych zachowaniach, podobnych do tych, jakie obserwujemy u naszych dzieci.

Leave a Reply