//////

images

Wspólnym doświadczeniem nas wszystkich jest to, że przychodzimy na riat nieprzyjazny i niedoskonały jako małe, bezbronne dzieci. Wszyscy idzimy się z naturalną skłonnością do grzechu. Mimo to dziedziczymy po idzicach określone tendencje osobowościowe i charakterystyczne cechy, niepowtarzalna osobowość każdego z nas sprawia, że nie sposób znaleźć rugiej identycznej osoby.Nie sposób również, nawet, gdy ma się najlepsze chęci, uchronić dziecka •zed czekającymi je w życiu frustracją i rozczarowaniem. Niebawem nowo irodzone dziecko poddane zostanie doświadczeniu bólu. Być może dla go jeszcze bardzo wrażliwych uczuć poważnym doświadczeniem od- ucenia będzie to, że przez dłuższy czas zostanie pozostawione samo, aczące. Może ten czas będzie dla niego zbyt długi do zniesienia. Może atka niewystarczająco czule wyraża swą miłość, a dziecko ciągle głodne st jej dotyku. Może cierpi z powodu ojca, który jest przemęczony nękany przez depresję. Może nieodpowiedzialni rodzice nie karmią decka. W taki, czy inny sposób mały człowiek odczuwa ból, dlatego że go potrzeby są niezaspokojone lub zaspokojone są tylko częściowo, ierpienie mogą też powodować w sensie fizycznym brutalni rodzice.

Leave a Reply