//////

Każdy nowy dzień przynosi nam pewne zmiany, zachodzące we wszystkich strefach życia społeczeństwa. A nazwać to możemy wiedzą wynikającą z pracy fizycznej i umysłowej, w której wyuczeni ludzie cały czas dociec chcą tajemnic istnienia i bytu. Choć dzisiaj już nie ma takich filozofów, o jakich uczyliśmy się na studiach, to dalej cenimy teorię np. św. Augustyna czy Owidiusza. Powracamy więc do tego co było w przeszłości aby dalej teoretyzować sens życia i postępów naukowych. Chociaż współczesna cywilizacja to zupełnie inny Świat, to staramy się zacierać różnice pomiędzy sprawami materialnymi a niematerialnymi. Chcemy znowu głosić filozoficzne poglądy aby nie dać się zwariować dzisiejszym rewolucjom, i szybkiemu tempowi życia. Dzisiejsza teoria w porównaniu do filozoficznej opiera się na pracy nauk biologicznych, agrotechniki, na rozwoju nauk medycznych, które niosą ze sobą wiele możliwości ułatwienia życia w owej cywilizacji. Zatem mniej skupiamy się na prawdzie, etyce, a dążymy do materialnego podłoża osiągnięć wszelkiego rodzaju.

Leave a Reply