//////

Najczęściej poprzez sztukę możemy wiele dowiedzieć się na temat zaistniałych emocji, które towarzyszyły twórcy podczas malowania danego obrazu. Sztuka jako nauka jest naprawdę ciekawa i intrygująca. Kiedy czytamy obraz dzieło malarza, wtedy wyzwalają się w nas konkretne emocje, gdzie każdy odbiorca może zupełnie inną czerpać z tego wiedzę niż my. W końcu sztuka na tym polega, iż malarz tworzy obraz tak, aby na pierwsze jemu przyjrzenie było wiele niedomówień, znaków zapytania. Wiedza tutaj czasem nie jest możliwa do uzyskania, obraz często jest nie do odgadnięcia, a jedynie są dopuszczalne podejrzenia dlaczego dzieła artysty wyzwalały emocje zła u odbiorców. Dlatego też niejeden twórca pozostawił po sobie dzieła, aby wiecznie zadziwiały, i wzbudzały w nas pytania tj. np. dlaczego malarz używał takich a nie innych kolorów, dlaczego technika dadaistyczna itp. w większości polegamy na badaczach dzieł sztuki, dzięki którym możemy dowiedzieć się kilku celnych przypuszczeń jako odpowiedzi na powyższe pytania.

Leave a Reply