//////

Mówi się, że studia zabijają pasję. Czy to prawda? W pewnym sensie tak, przynajmniej w Polsce. Mnóstwo zajęć teoretycznych, a niewiele praktycznych, wykładowcy znudzeni i jakby niewierzący w to, co sami przekazują, kiepskie metody nauczania, nudny program zajęć – wszystko to sprawia, że uczelnie wyższe w Polsce rzeczywiście potrafią zabić zapał młodych ludzi, nie tylko chcących zdobyć wykształcenie i fach w rękach, ale także pragnących rozwinąć swoje zainteresowania, swoje pasje, słowem: pragnących rozwinąć swoje człowieczeństwo.

Aby szkolnictwo wyższe nie zabijało w młodych ludziach pasji, potrzebne są gruntowne zmiany. Pierwszą i najważniejszą z nich powinna być zmiana w kadrach wykładowych. Kryteria, którymi kieruje się przy dobieraniu wykładowców, powinny zostać udoskonalone – na katedrach uczelni powinni zasiadać ludzie z prawdziwą pasją, chcący poświęcić danej dyscyplinie całe życie. Dzięki temu zaszłaby bowiem szansa, że i w młodych ta pasja zostałaby zaszczepiona. A tak, jak mówi znane powiedzenie, ryba psuje się od głowy.

Leave a Reply