//////

Centrum naszego układu planetarnego jest Słońce. Obecnie trwają prace mające na celu poznanie tego ciała niebieskiego. Jednak nie napawają one zbyt dużym optymizmem. Słońce jak każda gwiazda posiada swój ustalony czas. Nieustannie można na jej powierzchni zaobserwować różnego rodzaju zmiany i wybuchy. Wiadomo, że życie gwiazd kończy się wielkim wybuchem, więc prawdopodobnie taki scenariusz będzie miał miejsce także w przypadku Słońca. Nie jest to ciekawa perspektywa dla ludzkości, dlatego warto jak najwięcej się w tym temacie dowiedzieć. Słońce jest najjaśniejszą znaną gwiazdą, dla naszego układu planetarnego szczególnie ważną. Naukowcy przewidują, że za pięć miliardów lat słońce zmieni się w czerwonego olbrzyma i będzie w stanie wchłonąć nawet Ziemię. Będzie to ogromna energia, jaka będzie wyrzucana w przestrzeń poprzez rozmaite erupcje. W konsekwencji warstwy zewnętrzne odłączą się od jądra, pozostawiając je samo. Jądro będzie funkcjonowało oddzielnie jako biały karzeł, słabo świecący. Nie jest możliwe dotarcie na powierzchnię Słońca, z oczywistych względów, jednak nieustannie nasza wiedza na temat tej gwiazdy się pogłębia. Chociaż zapewniła ona życie na naszej planecie, to może także spowodować jego zakończenie, więc rzeczywiście jest to bardzo ciekawe ciało niebieskie.

Leave a Reply