//////

Rodzice posyłając dzieci do szkoły, maja nadzieje, że ich dziecko nauczy się wielu praktycznych rzeczy, zdobędzie niezbędna wiedzę o świecie, nauczy się rzeczy przydatnych w następnych latach, w tym w dorosłym już życiu. Jednak szkoła niesie też pewne zagrożenia, które nie zawsze daje się skutecznie wyeliminować. Jednym z takich zagrożeń jest wyalienowanie danego dziecka czy dzieci z społeczeństwa klasy, co niestety zdarza się coraz częściej. Dzieci już od najwcześniejszych lat uczenia się w szkole tworzą w każdej klasie pewna społeczność, gdzie większość trzyma się razem, są to grupki uczni lub nawet jedna duża grupa. Jednak nie wszystkie dzieci potrafią znaleźć się w takich, grupach dzieje się tak z różnych względów. Jedną z przyczyn jest niemożność identyfikacji z daną grupą, niezgodność poglądów lub zachowania grypy, które po prostu rażą dana jednostkę, Grupa w takim układzie natychmiast traktuje takiego ucznia czy uczennice jako swojego wroga, na zasadzie starej zasady – jak nie jesteś z nami, jesteś przeciw nam. W takich sytuacjach jednostki, które właśnie nie potrafią zintegrować się z grupa uczniów w klasie, mają bardzo ciężkie życie w szkole. Czują się niepotrzebne, odrzucone, szykanowane w dodatku przez pozostałych uczniów. W wielu przypadkach działa tak zwana psychologia tłumu, gdzie wystarczy drobna iskra, zachowanie jednego z uczniów, a już cała grupa atakuje dana jednostkę.

Leave a Reply