//////

Język niemiecki podobnie jak i polski składa się ze stałych elementów. Nieodłączną częścią języka niemieckiego są rzeczowniki. W tym języku odmienia się je poprzez liczby oraz przypadki. Rzeczowniki po przejściu procesu deklinacji mogą przyjąć poszczególne końcówki, które mogą spowodować występowanie przegłosu. Odmiana ich jest jednak niewielka, a oznaczeniem określonego przypadku zwykle jest rodzajnik. Jeżeli chodzi o tworzenie liczby mnogiej rzeczowników, to ma ona charakter niezbyt regularny. Rozmawiając o języku niemieckim należy wspomnieć o tak zwanych Kompositach. Są to rzeczowniki złożone, które zwykle składają się z kilku połączonych ze sobą członów (rzeczowników). Posiadają one rodzaj i należy je odmieniać według wzorca odmiany przypisanego do danego rzeczownika, który jest członem końcowym. Rzeczowniki zwykle tworzy się od nazw własnych, które oznaczają dany przedmiot. Mogą one posiadać charakter gramatyczny, który przypisuje się do kategorii obiektów.

Leave a Reply