//////

Jeżeli rodzice mają odmienne zdanie i przyznają się do tego, to postawa taka jest dla ich dzieci korzystna, bowiem doświadczają one na przykład, jak należy dyskutować ze sobą o różnych poglądach, albo też respektować odmienność zdania drugiego człowieka. Jeśli jednak rodzice wciąż się wzajemnie poniżają, obrzucają przezwiskami, a nawet karzą (na przykład nie rozmawiając ze sobą, wychodząc z domu bez słowa itp.), wtedy wywołują u dzieci mieszane uczucia. Dzieci chcą zawsze zapobiec kłótniom rodziców i dlatego wolą wziąć na siebie rolę kozła ofiarnego, co ilustruje powyższy przykład. W wielu innych sytuacjach zobaczymy jeszcze, że dzieci, często ze strachu przed ustaniem miłości rodziców do nich, gotowe są do tego, by wziąć na swoje barki odpowiedzialność za konflikty rodziców. Może to być tak dalece zaawansowane, że zaczynają one fizycznie i psychicznie chorować.

Leave a Reply