//////

Jedną z najważniejszych faz produkcji filmu, a często też najbardziej czasochłonną, jest przygotowanie. Tak jak w wypadku każdego dużego przedsięwzięcia, stanowi ono klucz do powodzenia. Filmowcy liczą na to, że każdy dolar zainwestowany na tym etapie zaoszczędzi wielu wydatków podczas nagrywania. Wszystko zaczyna się od pomysłu na fabułę — fikcyjną lub opartą na faktach. Stanowi ona podstawę scenariusza. Jego tekst może być wielokrotnie przerabiany, aż powstaje wersja używana na planie filmowym, czyli scenopis. Scenopis zawiera krótkie streszczenie akcji, dialogi, a także różne szczegóły techniczne dotyczące ruchów i ustawień kamery oraz przejść pomiędzy scenami. Jeżeli producent uważa, że scenariusz dobrze się zapowiada, kupuje go. Stara się zaangażować wybitnego reżysera i jakiegoś słynnego aktora lub aktorkę. Następny etap polega na szczegółowym rozrysowaniu kolejnych ujęć, zwłaszcza tych, w których toczy się dynamiczna akcja. Następnie odbywa się kręcenie filmu, następnie montaż, dodanie efektów dźwiękowych i wizualnych. W końcu gotowy film trafia do kin.

Leave a Reply