//////

Co roku miliony ludzi opuszcza rodzinne strony. Wielu napotyka w nowym miejscu poważne trudności. Nagle zaczynają przebywać w otoczeniu osób różniących się od nich językiem, kulturą i ubiorem. Często stają się obiektem drwin. Różnice kulturowe mogą dać znać o sobie nawet w domu. Dlaczego? Dzieci często szybciej przystosowują się do nowego otoczenia niż rodzice. Dziecko automatycznie potrafi się zadomowić z obyczajami innego kraju natomiast rodzicom przychodzi to trudniej. Wtedy może dochodzić do niepotrzebnych nerwów i sporów, gdyż dzieci jak i rodzice mają już odmienny sposób myślenia. Taka przepaść kulturowa może oddzielić dzieci od rodziców niczym fosa. Ale jeszcze bardziej niczym mur obronny zbudowany wzdłuż fosy — członków rodziny potrafi odgrodzić bariera językowa. Zaczyna ona powstawać, gdy dzieci szybciej niż rodzice przyswajają sobie nowy język. A w miarę jak zapominają język ojczysty i w rodzinie coraz trudniej o konstruktywną wymianę myśli, bariera ta coraz bardziej się powiększa.

Leave a Reply