//////

Z problemem tym spotykałam się wielokrotnie w trakcie mojej pracy, także u ojców. Większość rodziców uważa, że musi bawić się ze swoimi dziećmi i cierpi z powodu poczucia winy, ponieważ – tak jak w powyższym przykładzie – nie ma na to ani ochoty, ani czasu. Uważam, że tego rodzaju uogólniające porady i propozycje są bezwartościowe, ponieważ często nie są odpowiednie. Zabawa jest dla dzieci głównym i niezwykle istotnym przeżyciem, bowiem poprzez nią przygotowują się one do dorosłego życia. Bycie dzieckiem to w głównej mierze zabawa – tak też powinno właśnie być – ale bycie dorosłym najczęściej nie ma z nią już nic wspólnego. Jeżeli rodzice mają ochotę pobawić się ze swoimi dziećmi, wtedy powinni to robić i czerpać radość ze wspólnie spędzonego czasu. Jeśli jednak w swoim wnętrzu żywią głęboką antypatię do zabawy, wtedy nie powinni się do niej zmuszać, a raczej poszukać innych zajęć, które sprawią przyjemność zarówno im samym, jak i dzieciom.

Leave a Reply