//////

Jest wiele teorii dotyczących powstania planetoid i wciąż powstają nowe hipotezy na ten temat. Jedna z najbardziej znanych teorii mówi o rozpadzie wielkiej planety na drobne elementy, jakie unoszą się w przestrzeni kosmicznej, a więc na planetoidy. Jeszcze inna teoria mówi, że planety powstały w wyniku połączenia się takich drobnych cząstek, jednak ze względu na ogromną siłę przyciągania, planetoidy się nie połączyły i pozostały w takiej formie. Na pewno jednak warto wiedzieć, że każdego roku odkrywa się całe mnóstwo planetoid, którym już nawet nie nadaje się nazw, gdyż jest to tak duża liczba. Dzieli się je na trzy klasy ze względu na jasność. Pierwsza klasa C oznacza najciemniejsze planetoidy, jakie stanowią prawdopodobnie około sześćdziesięciu procent wszystkich planetoid, występują na obrzeżu pasa planetoid. Kolejna klasa S stanowi natomiast około trzydziestu procent i składa się w większości z ciał krzemianowych. Ostatnia klasa M, a więc planetoidy zbudowane przede wszystkim z metalu, głównie żelaza i niklu. Jest to więc dość zróżnicowana grupa ciał niebieskich, jakie nadal kryją w sobie wiele tajemnic i nie wiadomo tak naprawdę skąd się wzięły w otaczającej nas przestrzeni kosmicznej.

Leave a Reply