//////

Zwykle wybieramy sobie na przyjaciół ludzi nam podobnych, o zbliżonych zapatrywaniach i systemie wartości. Mamy do nich zaufanie, rozumiemy ich, czujemy się z nimi swobodnie. Jeżeli czyjeś zachowanie wydaje nam się dziwaczne lub nienormalne, przyjaciele zapewne są tego samego zdania, ponieważ podzielają również nasze uprzedzenia. Ale co mogą nam dać kontakty z ludźmi innego pokroju, wychowanymi w odmiennej kulturze? Otóż dzięki skutecznej wymianie poglądów łatwiej zrozumiemy, dlaczego drudzy myślą i postępują tak a nie inaczej. Np. afrykańskie dzieci są nieraz napominane, żeby milczały w czasie jedzenia. Tymczasem w niektórych krajach europejskich rozmowa przy posiłkach jest mile widziana. Co zatem się dzieje, gdy Europejczyk zasiada z Afrykaninem przy jednym stole? Europejczyk nie może pojąć, dlaczego Afrykanin pogrążył się w zadumie nad swym talerzem. Natomiast Afrykanin dziwi się, dlaczego Europejczyk gada jak najęty. W takich sytuacjach wzajemne uświadomienie sobie różnic kulturowych jest niewątpliwie bardzo pomocne w przezwyciężaniu uprzedzeń.

Leave a Reply