//////

Dobrze wiemy, w jaki sposób najłatwiej nam jest poprawić sobie humor. Dlatego edukacja śmiania się może jedynie jeszcze polep szych u nas tę umiejętność radzenia sobie ze złym humorem, który skraca nam życie. Abyśmy byli jak najdłużej zdrowi, edukujmy się pod względem sposobu oglądania komedii, czy chodzenia na kabarety. O tym przekonuje nas Dr Michael Miller z University of Maryland. Przekonał się jak społeczeństwo radzi sobie z emocjami, które oddziałują na naczynia krwionośne. Negatywne je zwężają powodując niedokrwienie i złe krążenie, natomiast śmiech daje rozluźnienie ciała i naczyń co powadzi do lepszej pracy serca i jego dotlenienia. Badacz przeprowadził eksperyment zmiany naczyń krwionośnych od czego są bardziej zależne, przy czym skupił się na spadku ciśnienia, które są wynikiem poszerzania naczyń. Naukowiec streścił dokładniej stres działający na krążenie krwi i dzięki temu wie, ze śmiech daje dużo dobrego jeśli krew nie krąży jak trzeba. Wspominał o tabletkach na obniżenie ciśnienia czy o ćwiczeniach. Podkreślił, że śmiech jest dawką na dobre życie i zapał bez chorób.

Leave a Reply