//////

Jeżeli natomiast oczekuję, że mój partner będzie całkowicie uważał na moje kroki, wtedy wymagam, aby zrezygnował on z własnego rytmu. I jeśli on rzeczywiście zacznie spełniać to żądanie, z czasem zapomni własny iytm. Oduczył się więc wsłuchiwać w swoje wnętrze. Przeniesienie tego na życie uczuciowe oznacza, że partnerzy ci przestali rejestrować swoje wewnętrzne odczucia, a tym samym kierują się w życiu wyłącznie wolą innych. Szczególne zagrożenie spotyka dzieci, ponieważ ich życie przebiega głównie na płaszczyźnie uczuciowej. Ujawniają one swoje uczucia, są szczere, starają się nie maskować swoich odczuć. Jeżeli jednak ich odczucia nie są akceptowane lub są one z ich powodu wyśmiewane, wtedy musząje chronić. W moim gabinecie wznoszą one wtedy wokół siebie wysokie, grube i trudne do pokonania mury, które strzegą dostępu do ich wnętrza.

Leave a Reply