//////

Praktycznie nikogo nie dziwią dzisiaj niesamowite czasami stawki dla pracowników wielkich korporacji. Osoby zatrudnione na najważniejszych stanowiskach w takich firmach niejednokrotnie zarabiają dziesiątki milionów rocznie, co jest jednak odpowiedzią na ich niesamowity wkład w działanie takiej korporacji. Niewątpliwie wielu ludzi marzących o karierze w takiej firmie wybiera już na początku swojej edukacji kierunki dość mocno związane z ekonomią i zarządzaniem, w nadziei że to pozwoli na skuteczne wprowadzenie się do wyższych sfer menadżerskich. Ale nawet niesamowita wiedza wynikająca z ukończenia rewelacyjnej uczelni nie jest w stanie zagwarantować nikomu awansu na sam szczyt korporacyjnej władzy. Tutaj często o wiele wyżej cenieni są ludzie, którzy posiadają wiedzę udowodnioną już swoimi działaniami czy to na giełdowym parkiecie czy podczas biznesowych i handlowych negocjacji. Tutaj niejednokrotnie wiedza wynikająca z lat pracy znaczy dużo więcej niż wiedza wyniesiona z podręczników i wykładów.

Leave a Reply