//////

Skąd prąd w domu Otrzymywanie prądu to dość zawiłe systemy operacji, jednak nie oznacza to, że nie można go otrzymywać w pewnych zakresach nawet w obrębie gospodarstwa domowego. W tym momencie można przywołać choćby przykład instalowanego w rowerze dynama, które zamienia pęd otrzymywany poprzez koło roweru, na prąd i w tym kontekście zasila lampy rowerowe. Oczywiście jest to bardzo mało złożony system i nie można go przyrównać do systemów przemysłowego otrzymywania napięcia elektrycznego. Oczywiście istnieją inne systemy otrzymywania i tak przykładowo możliwe jest otrzymanie energii elektrycznej poprzez zastosowanie przemian chemicznych na blaszkach z równych metali zanurzonych w kwasowym odczynniku chemicznym. Jednakże oba przywołane przykłady są bardzo mało wydajne i dają stosunkowo małe napięcia. Możliwe jest oczywiście zbudowanie własnej mini elektrowni wiatrowej lub mini elektrowni wodnej, w których natura będzie pracowała na nasze napięcie elektryczne, jednak poważniejsze zastosowania tego typu wymagają dość solidnego przygotowania. Możliwe jest także otrzymywanie energii elektrycznej poprzez stosowanie baterii foto ogniw słonecznych.

Czasowniki w języku niemieckim to bardzo charakterystyczne wyrazu. Odmienne są one przez osoby, liczby, tryby, strony oraz czasy. Jest to dość wielkie utrudnienie, ponieważ nauka języka, który posiada tak szeroki wachlarz modyfikacji nie jest łatwa i często odpycha młodych uczniów. Język niemiecki składa się również z czasowników złożonych rozdzielnie i złożonych nierozdzielnie, zwykle posiadają one przedrostek. Przykładem czasownika rozdzielnie złożonego jest einkaufen. Wyrazy te rozdzielne są w przypadku odmiennych form. Natomiast nie rozdziela się ich w przypadku czasowników złożonych nierozdzielnie, jak na przykład beschreiben. Czasowniki rozdzielnie złożone łączy się z przedrostkami ein-, an-, vor-, aus-, auf-, mit-, zu-, nach-; Czasowniki nierozdzielnie złożone łączy się z przedrostkami ge-, be-, zer-, er-, ver-, miss-, emp-; natomiast czasowniki łączone z przedrostkami über-, unter-, um- durch-, w zależności od znaczenia mogą być połączone nierozdzielnie lub rozdzielnie.

Przyłączenie domowe Domowe zastosowania energii elektrycznej może nie należą do grupy szczególnych sposobów wykorzystywania jej, ale należą do najbardziej rozpowszechnionej formy. Napięcie podawane do mieszkań czy domów jest stałe i na poziomie 230 wolt. Także zakresowość częstotliwości jest stała i wynosi 50 herców. Takie podstawowe dane powinien znać każdy, kto próbuje na własną rękę dokonywać jakichkolwiek operacji związanych z instalacjami energetycznymi. Oczywiście potrzebna jest w tym względzie dużo większa wiedza, choćby z zakresu rozłożenia oporów oraz odpowiedniego przekroju przewodów elektrycznych. Także zabezpieczenia związane z sytuacjami przeciążeń są w tym momencie bardzo ważne. Popularne bezpieczniki to niezbędne minimum instalacji domowej, ponieważ zabezpieczają zarówno odbiorniki prądu w naszych pomieszczeniach jak i zabezpieczają przed przeciążeniami i na przykład zagrożeniem pożarowym. Bardzo ważne jest w kontekście domowym odpowiednie zabezpieczenie gniazdek i ogólnie energii elektrycznej przed dziećmi, ponieważ z natury ciekawskie i nie znające tematu, nie są świadome zagrożeń związanych z tym tematem.

Liczebniki ułamkowe w języku niemieckim, czyli Bruchzahlen, tworzy się na bazie liczebników porządkowych, poprzez dodawanie przyrostka -tel, jak w wyrazie Drittel czy Viertel. Liczebników ułamkowych zwykle używa się w przypadku łączenia z liczebnikami głównymi w charakterze nazw ułamków jak na przykład ein Drittel czy drei Viertel. Istneje kilka zasad szczególnych, a między innymi dla liczebników z przedziału od dwadzieścia do sto oraz dla liczebnika tysiąc przyrostek -tel, poprzedza się za pomocą wstawienia dodatkowego -s, jak w przykładzie Zwanzigstel, Hundertstel czy Tausendstel. Jeżeli chodzi o pisownię, to wielka lub mała litera zawsze uwarunkowana jest funkcją danego liczebnika. Wielką literą piszemy w przypadku funkcji rzeczownika. Małą literą piszemy je w chwili, gdy są one postawione przed nazwą jednostki miary. Część liczebników ułamkowych jest stosowna niezwykle rzadko, między innymi Eintel oraz Zweitel, które występują jedynie w matematyce.

Podróże palcem po mapie Jeden z najciekawszych przedmiotów w szkolnej ławie. Geografię można w skrócie opisać, jako naukę o świecie. Na geografii błądzi się palcem po mapie, poznaje się lądy i morza. Przemierza się atmosferę, eksploruje się środek ziemi. Dzięki geografii budzi się w nas żyłka podróżnika. Najbardziej ciekawą książką przygodową z elementami geografii są przygody Tomka Wilmowskiego autorstwa Alfreda Szklarskiego. Razem z głównym bohaterem przemierza się lądy i morza. Dużą zaletą tych opowieści jest fakt, iż bohaterowie przemierzając lądy jako pierwsi – badają białe plamy na mapach ówczesnego świata. Wadą tego przedmiotu jest konieczność nauki wielu wyrażeń i zwrotów na pamięć. Budowa ziemi, skład atmosfery czy składniki klimatu nie są rzeczami, których używa się codziennie. Stolice państw, góry powinno się uczyć na orientację. Nie ma sensu wykuwać na pamięć, skoro ma się pod ręką atlas. Geografia to też nauka o kontynentach i państwach. Cechy charakterystyczne terenu, w którym miejscu na Ziemi są położone, co je odróżnia od pozostałych państw, kontynentów.

Sport – podstawa zdrowia Przedmiot przez jednych uwielbiany przez innych nienawidzony. W zależności od szkoły obserwuje się różne formy tego przedmiotu. Wychowanie fizyczne zostało wprowadzone do szkół w celu poprawy kondycji i zainteresowanie młodych ludzi sportem. Najbardziej rozbudowane zajęcia były w Polsce socjalistycznej. Rozwinięte były ZKS, czyli związki, które skupiały młodzież zainteresowaną sportem w określonych dziedzinach. Często rozgrywane były zawody międzyszkolne. Przykładano ogromną wagę do prawidłowej kondycji fizycznej. Obecnie szkoły zostały bez dofinansowania w kierunku zawodów sportowych i rozwoju kultury fizycznej wśród młodych ludzi. Większość zajęć sportowych opiera się na graniu w piłkę nożną. Popularne są także koszykówka i co bogatsza szkoła ma na wyposażeniu także sprzęt do gry w hokeja halowego. Nie przeznacza się wiele czasu na ćwiczenie kształtujące sylwetkę czy lekkoatletykę. Szkoda, bo nasi zawodnicy zdobyli w poprzednich latach najwyższe laury na wszystkich możliwych zawodach.

Język ojczysty przede wszystkim Język polski kojarzy się przede wszystkim z lekturami szkolnymi. Są to książki z przekroju historii Polski, mające największe znaczenie w naszej kulturze. Największy nacisk kładzie się na opowieści z okresu romantyzmu i pozytywizmu. Ważne są także te okresu II wojny światowej czy okresu powojennego. Romantyzm wiąże się z ideami wolności, krzewienia patriotyzmu i walkami o niepodległość. Bardzo ważne jest przedstawienie tła historyczno – społecznego tamtych czasów. Polska była pod zaborami, nie istniała na mapach Europy. Taki twórcy, jak Mickiewicz, mieli na celu podtrzymywanie ducha bojowego i dawanie nadziei na zbrojne odzyskanie niepodległości. Jednak kolejne powstania zakończone niepowodzeniem skutkowały powstaniem nowego nurty – pozytywizmu. Skupiał się on problemach wsi i problemach ludzi biednych. Książki ukazywały brutalną prawdę o niesprawiedliwości społecznej i pokazywała sposoby walki z tymi problemami. Twórcy, jak Orzeszkowa czy Bolesław Prus, pokazywały brutalność postępowania klasy bogatej. Inni, jak Sienkiewicz, ukrywali w swoich książkach idee i podtrzymywały naród na duchu, że niepodległość zostanie odzyskana.

Na pewno każdy z nas zdaje sobie sprawę z togo, kto to jest malarz. Ale czy wiemy, że malarz moa szeroki zakres swojego działania? Malarz nie oznacza tylko malowanie na danym papierze. Może odnosić się również do rysowania oraz techniki zwanej decoupage. Zapewne słysząc to słowo nie wpadałam nic do głowy. Nie zdajemy sobie sprawy, co to jest. Ale wyjaśnienie jest bardzo proste. Dlaczego? Decoupage to technika wycinania wzorów z papieru i nakładania go na powierzchnie danego przedmiotu, który może być różnej postaci. Należy pamiętać, aby wzór wyglądał, jakby był namalowany. Jak więc poszerzyć swoje możliwości jako malarz? Zapewne farby, pędzle posiadasz, dlatego musisz dokupić jeszcze kilka narzędzi. Zaliczają się do nich papier, z których będziesz wycinał wzory, przedmioty, na które będziesz naklejał te wzory oraz lakier, którym pokryjesz dany przedmiot na końcu. Sklep plastyczny zapewne Ci to zaoferuje. Wystarczy, że zaczniesz od prostych rzeczy. Jeśli będą Ci wychodzić, to będziesz miał motywację do dalszej pracy. Staraj się zatrzymywać swoje prace, gdyż każda wykonana praca mówi coś o tobie. Niby prosta technika w skład, której wchodzi zdobienie przedmiotów może zmienić jakieś starocie w piękne cudo.