//////

Adolf Hitler rozpoczął wojnę z Polską wydając rozkaz ostrzelania polskiej bazy na półwyspie Westerplatte przez pancernik Scheswig-Holstein 1 września, 1939 roku. Wydarzenie te, bierze się za początek drugiej wojny światowej. Polska, źle przygotowana do walki z tak potężnym przeciwnikiem bardzo szybko została zajęta przez wojska niemieckie. Warszawa broniła się prawie miesiąc, a ostatnie walki odbywały się jeszcze na początku października. Niemcy dążyli do całkowitej germanizacji podbitych terenów, powstała słynna Volkslista. Ludzi którzy nie chcieli jej podpisać, czy też nie pasowali do modelu germańskiego przesiedlano bądź umieszczano w obozach. Ich majątki zagrabiano, a do pustych mieszkań wprowadzały się rodziny niemieckie. Wprowadzono niemiecką walutę, przeorganizowano administrację oraz sądownictwo. Panował terror, gdyż wojska okupacyjne organizowały łapanki, wywózki do pracy przymusowej, niszczono polską kulturę.

Leave a Reply