//////

Porozumieniu między przedstawicielami odrębnych kultur bardzo często przeszkadza powszechne przekonanie o wyższości własnej kultury. Większość z nas uważa swoje wierzenia, kryteria, tradycje, styl ubierania się i kanony piękna za uzasadnione, słuszne i lepsze od wszelkich pozostałych. Mamy również zwyczaj osądzania innych kultur według kryteriów obowiązujących w naszej. Taką postawę nazywa się etnocentryzmem. Etnocentryzm można uznać za powszechny. Przedstawiciele niemal każdej kultury świata są przeświadczeni, iż góruje ona nawet nad stylem życia najbliższych sąsiadów. Przykłady nietolerancji wobec przedstawicieli innych kultur można mnożyć. Głęboko zakorzenione etnocentryczne poglądy mogą prowadzić do dyskryminacji, a ta z kolei do wrogości i konfliktów. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, prowadzącego dochodzenia w sprawie zbrodni w Ruandzie i byłej Jugosławii powiedział: Do czegoś takiego może dojść wszędzie. Mówimy o dwóch odmiennych krajach, o odrębnych kulturach i historiach, a przecież zbrodnie, których bliźni dopuścił się wobec bliźniego, były podobne. Ten rodzaj barbarzyńskiej wojny etnicznej bądź religijnej to po prostu gwałtowniejsza forma dyskryminacji.

Leave a Reply