//////

Każdy doskonale wie, że Merkury jest najmniejszą planetą w naszym układzie słonecznym, co nie oznacza jednak, że nie warto się nim interesować, wręcz przeciwnie, należy zwrócić uwagę na szczególne warunki, jakie odróżniają tę planetę od wszystkich innych. Bardzo charakterystyczny na tej planecie jest ruch dobowy i roczny. Warto wiedzieć, że doba trwa tutaj aż dwie trzecie roku. Na części oświetlonej planety, co może trwać nawet trzy miesiące, mamy do czynienia z niezwykle wysoką temperaturą, nawet ponad dwieście stopni Celsjusza. Natomiast w tym samym czasie na części niedoświetlonej mamy do czynienia z temperaturą nawet minus sto siedemdziesiąt stopni, co stanowi sporą różnicę. Na tej planecie mamy do czynienia jedynie ze śladową atmosferą, ze względu na niewielkie przyciąganie, co sprawia, że planeta nie może zatrzymać na swojej powierzchni gazu. W związku z tym, warto także zwrócić uwagę na liczne kratery na powierzchni tej planety. Powstały one w wyniki wybuchów na samej planecie, ale także stanowią pozostałości po meteorytach, jakie rozbiły się na planecie. Oprócz tego warto wiedzieć, że Merkury jest bliźniaczo podobny do Księżyca, co dowiodła jedna z misji kosmicznych. Z wewnątrz natomiast planeta przypomina budowę Ziemi.

Leave a Reply