//////

Trudno mówić o Etiopczykach ogólnie, gdyż kraj ten zamieszkuje wiele rozmaitych ludów. Po skwarnej Kotlinie Danakilskiej wędrują koczowniczy Afarowie. Na zachodzie żyją ciemnoskórzy Niloci, a na południu głównie plemię Oromo. Chłostane wiatrem wzgórza w centrum kraju uprawiają zaś Amharowie. Nic więc dziwnego, że w Etiopii używa się prawie 300 języków. Każda grupa etniczna ma swój styl czesania się i ubierania oraz własną architekturę. Na południu spotyka się zwykle okrągłe, bambusowe chaty, w środkowej Etiopii gliniane domy kryte strzechą, a na północy piętrowe budynki z kamienia. Etiopczycy noszą też ciekawe i zróżnicowane imiona. Nie są to tylko brzmiące egzotycznie miana osób, ale mają swoje znaczenie, na ogół dobrze znane w okolicy. Wśród imion kobiet można wymienić takie, jak: Fikre (Moja miłość), Desta (Radość), Senait (Dobroć) itd. Wiele z tych imion stanowi wyraźny dowód wpływu Kościoła wschodniego. Religia istotnie przeniknęła całą kulturę etiopską. W kalendarzu obejmującym 13 miesięcy roi się od świąt religijnych.

Leave a Reply