//////

Liczebniki ułamkowe w języku niemieckim, czyli Bruchzahlen, tworzy się na bazie liczebników porządkowych, poprzez dodawanie przyrostka -tel, jak w wyrazie Drittel czy Viertel. Liczebników ułamkowych zwykle używa się w przypadku łączenia z liczebnikami głównymi w charakterze nazw ułamków jak na przykład ein Drittel czy drei Viertel. Istneje kilka zasad szczególnych, a między innymi dla liczebników z przedziału od dwadzieścia do sto oraz dla liczebnika tysiąc przyrostek -tel, poprzedza się za pomocą wstawienia dodatkowego -s, jak w przykładzie Zwanzigstel, Hundertstel czy Tausendstel. Jeżeli chodzi o pisownię, to wielka lub mała litera zawsze uwarunkowana jest funkcją danego liczebnika. Wielką literą piszemy w przypadku funkcji rzeczownika. Małą literą piszemy je w chwili, gdy są one postawione przed nazwą jednostki miary. Część liczebników ułamkowych jest stosowna niezwykle rzadko, między innymi Eintel oraz Zweitel, które występują jedynie w matematyce.

Leave a Reply