//////

Język ojczysty przede wszystkim Język polski kojarzy się przede wszystkim z lekturami szkolnymi. Są to książki z przekroju historii Polski, mające największe znaczenie w naszej kulturze. Największy nacisk kładzie się na opowieści z okresu romantyzmu i pozytywizmu. Ważne są także te okresu II wojny światowej czy okresu powojennego. Romantyzm wiąże się z ideami wolności, krzewienia patriotyzmu i walkami o niepodległość. Bardzo ważne jest przedstawienie tła historyczno – społecznego tamtych czasów. Polska była pod zaborami, nie istniała na mapach Europy. Taki twórcy, jak Mickiewicz, mieli na celu podtrzymywanie ducha bojowego i dawanie nadziei na zbrojne odzyskanie niepodległości. Jednak kolejne powstania zakończone niepowodzeniem skutkowały powstaniem nowego nurty – pozytywizmu. Skupiał się on problemach wsi i problemach ludzi biednych. Książki ukazywały brutalną prawdę o niesprawiedliwości społecznej i pokazywała sposoby walki z tymi problemami. Twórcy, jak Orzeszkowa czy Bolesław Prus, pokazywały brutalność postępowania klasy bogatej. Inni, jak Sienkiewicz, ukrywali w swoich książkach idee i podtrzymywały naród na duchu, że niepodległość zostanie odzyskana.

Leave a Reply