//////

Również ojciec czerpał korzyści z odrodzonego rozwoju w rodzinie. Żona „zaraziła” go swoją nową aktywnością i obudziła w nim pragnienia bardziej radosnego, także w kontaktach seksualnych, wspólnego życia, które ostatnio w dużym stopniu ukrywał pod płaszczykiem obowiązków zawodowych. W tym przykładzie szczególnie podkreśliłam rolę matki, ponieważ jest to, niestety, wciąż jeszcze typowy problem kobiet, które zbyt często rezygnują z własnych marzeń. Chcąc powtórzyć swoje własne działania, matki oczekują więcej dopasowania się od córek niż od synów, którym przyznają jest większe prawo do rozwoju i realizowania swojej indywidualności w życiu. Byłoby jednak błędem wnioskowanie, że jąkanie się dziecka zawsze musi być związane z opisanym powyżej problemem. Za każdym razem podkreślam na nowo, że wszystkie przypadki są absolutnie inne i wymagają zupełnie różnego podejścia.

Leave a Reply