//////

Czasowniki w języku niemieckim to bardzo charakterystyczne wyrazu. Odmienne są one przez osoby, liczby, tryby, strony oraz czasy. Jest to dość wielkie utrudnienie, ponieważ nauka języka, który posiada tak szeroki wachlarz modyfikacji nie jest łatwa i często odpycha młodych uczniów. Język niemiecki składa się również z czasowników złożonych rozdzielnie i złożonych nierozdzielnie, zwykle posiadają one przedrostek. Przykładem czasownika rozdzielnie złożonego jest einkaufen. Wyrazy te rozdzielne są w przypadku odmiennych form. Natomiast nie rozdziela się ich w przypadku czasowników złożonych nierozdzielnie, jak na przykład beschreiben. Czasowniki rozdzielnie złożone łączy się z przedrostkami ein-, an-, vor-, aus-, auf-, mit-, zu-, nach-; Czasowniki nierozdzielnie złożone łączy się z przedrostkami ge-, be-, zer-, er-, ver-, miss-, emp-; natomiast czasowniki łączone z przedrostkami über-, unter-, um- durch-, w zależności od znaczenia mogą być połączone nierozdzielnie lub rozdzielnie.

Leave a Reply