//////

Szkoła

Nauka języków obcych jest także kontynuowana w szkole. Tutaj rodzice już nie mają nic do gadania. Są to przedmioty obowiązkowe, z których nauczyciele wystawiają oceny. Oczywiście niejednokrotnie zdarza się, ze są to także i te złe oceny, aczkolwiek nie należy dziecka za to aż tak mocno ganić. Wiadomo, ze nie każdy ma takie zdolności, by umieć wszystko zawsze na piątkę. Każdy uczy się na tyle na ile pozwalają mu jego umiejętności. Można by powiedzieć, ze niejednokrotnie dzieci mają także lepsze oceny z języków obcych niż z naszego języka ojczystego. Czym to jest spowodowane. Z pewnością tym, że nasz język obcy jest bardzo trudnym językiem. Jest w nim wiele odmian, wiele wyjątków i niestety należy to wszystko opanować pamięciowo. Niestety nie każdemu to wychodzi, aczkolwiek z czasem tak nam to wejdzie w krew że przestaniemy nad tym myśleć i będziemy odruchowo pisać z odpowiednią gramatyką i ortografią. Tak to już bywa w naszym życiu. Z czasem wiele rzeczy wchodzi nam w nawyk i jest takie jak odruch warunkowy.

Rodzice posyłając dzieci do szkoły, maja nadzieje, że ich dziecko nauczy się wielu praktycznych rzeczy, zdobędzie niezbędna wiedzę o świecie, nauczy się rzeczy przydatnych w następnych latach, w tym w dorosłym już życiu. Jednak szkoła niesie też pewne zagrożenia, które nie zawsze daje się skutecznie wyeliminować. Jednym z takich zagrożeń jest wyalienowanie danego dziecka czy dzieci z społeczeństwa klasy, co niestety zdarza się coraz częściej. Dzieci już od najwcześniejszych lat uczenia się w szkole tworzą w każdej klasie pewna społeczność, gdzie większość trzyma się razem, są to grupki uczni lub nawet jedna duża grupa. Jednak nie wszystkie dzieci potrafią znaleźć się w takich, grupach dzieje się tak z różnych względów. Jedną z przyczyn jest niemożność identyfikacji z daną grupą, niezgodność poglądów lub zachowania grypy, które po prostu rażą dana jednostkę, Grupa w takim układzie natychmiast traktuje takiego ucznia czy uczennice jako swojego wroga, na zasadzie starej zasady – jak nie jesteś z nami, jesteś przeciw nam. W takich sytuacjach jednostki, które właśnie nie potrafią zintegrować się z grupa uczniów w klasie, mają bardzo ciężkie życie w szkole. Czują się niepotrzebne, odrzucone, szykanowane w dodatku przez pozostałych uczniów. W wielu przypadkach działa tak zwana psychologia tłumu, gdzie wystarczy drobna iskra, zachowanie jednego z uczniów, a już cała grupa atakuje dana jednostkę.

Język niemiecki podobnie jak i polski składa się ze stałych elementów. Nieodłączną częścią języka niemieckiego są rzeczowniki. W tym języku odmienia się je poprzez liczby oraz przypadki. Rzeczowniki po przejściu procesu deklinacji mogą przyjąć poszczególne końcówki, które mogą spowodować występowanie przegłosu. Odmiana ich jest jednak niewielka, a oznaczeniem określonego przypadku zwykle jest rodzajnik. Jeżeli chodzi o tworzenie liczby mnogiej rzeczowników, to ma ona charakter niezbyt regularny. Rozmawiając o języku niemieckim należy wspomnieć o tak zwanych Kompositach. Są to rzeczowniki złożone, które zwykle składają się z kilku połączonych ze sobą członów (rzeczowników). Posiadają one rodzaj i należy je odmieniać według wzorca odmiany przypisanego do danego rzeczownika, który jest członem końcowym. Rzeczowniki zwykle tworzy się od nazw własnych, które oznaczają dany przedmiot. Mogą one posiadać charakter gramatyczny, który przypisuje się do kategorii obiektów.

Dlaczego młodsze dzieci aż rwą się, by chodzić do szkoły, a później ten zapał nieco stygnie? Przede wszystkim za sprawą wzrastającej z wiekiem presji oraz stopniem wymagań. Dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej widzą w szkole miejsce, gdzie można pobawić się z rówieśnikami, co w dobie „mody” na jedynaków jest szczególnie ważne. O ile dziecko nie ma większych problemów i szczególnych wymagań edukacyjnych, właściwie nie poświęca nauce wiele czasu. Łatwość przerabianego materiału sprawia, że w domu nie spędza dużo czasu na odrabianiu pracy domowej. Z biegiem lat jednak ten stopień trudności wzrasta. W szkole miejsce beztroski zajmuje obawa o pozycje w grupie oraz oceny. Niepowodzenia szkolne mogą też niekorzystnie odbić się na sytuacji i atmosferze rodzinnej. Szkoła zatem zaczyna być postrzegana jako miejsce wrogie, gdyż tam może spotkać niepowodzenie czy kara. Na domiar złego nauczyciele stawiają przed uczniami coraz większe wymagania. Buntując się przed szkołą, dzieci tak naprawdę buntują się przed dorastaniem. I trudno się dziwić – wszak szkoła odbiera naszym pociechom dzieciństwo.

Nauka języka niemieckiego nie jest łatwym zadaniem. Warto jest, więc korzystać z wszelkich pomocy, które mogą nam ułatwić ten proces. Jednym z nowoczesnych, jednak charakteryzujących się wysoką wydajnością środków nauki tego języka jest internet. Czołowym portalem na polskim rynku jest Kurs-Online.com. Portal ten oferuje bardzo ważną pomoc, jak również wsparcie dla chętnych nauki niemieckiego. Polega to głownie na samodzielnym poszerzaniu znajomości ortografii, pisowni, wymowy języka niemieckiego. Za pomocą portalu możemy kształcić się w domu, jak również w pracy zawodowej, wystarczy nam jedynie kilka chwil, aby wypełniać kolejne polecenia. Naukę propaguje się na typowych przykładach zastosowań, kolejne ćwiczenia łączy się w sekwencje, które znacznie ułatwiają zapamiętywanie. Znaczna część zadań, zwłaszcza tych początkowych jest również dostępna w języku polskim. W celu utrwalenia zdobywanych umiejętności i wiedzy stosuje się ćwiczenia leksykalne.

Skąd prąd w domu Otrzymywanie prądu to dość zawiłe systemy operacji, jednak nie oznacza to, że nie można go otrzymywać w pewnych zakresach nawet w obrębie gospodarstwa domowego. W tym momencie można przywołać choćby przykład instalowanego w rowerze dynama, które zamienia pęd otrzymywany poprzez koło roweru, na prąd i w tym kontekście zasila lampy rowerowe. Oczywiście jest to bardzo mało złożony system i nie można go przyrównać do systemów przemysłowego otrzymywania napięcia elektrycznego. Oczywiście istnieją inne systemy otrzymywania i tak przykładowo możliwe jest otrzymanie energii elektrycznej poprzez zastosowanie przemian chemicznych na blaszkach z równych metali zanurzonych w kwasowym odczynniku chemicznym. Jednakże oba przywołane przykłady są bardzo mało wydajne i dają stosunkowo małe napięcia. Możliwe jest oczywiście zbudowanie własnej mini elektrowni wiatrowej lub mini elektrowni wodnej, w których natura będzie pracowała na nasze napięcie elektryczne, jednak poważniejsze zastosowania tego typu wymagają dość solidnego przygotowania. Możliwe jest także otrzymywanie energii elektrycznej poprzez stosowanie baterii foto ogniw słonecznych.

Czasowniki w języku niemieckim to bardzo charakterystyczne wyrazu. Odmienne są one przez osoby, liczby, tryby, strony oraz czasy. Jest to dość wielkie utrudnienie, ponieważ nauka języka, który posiada tak szeroki wachlarz modyfikacji nie jest łatwa i często odpycha młodych uczniów. Język niemiecki składa się również z czasowników złożonych rozdzielnie i złożonych nierozdzielnie, zwykle posiadają one przedrostek. Przykładem czasownika rozdzielnie złożonego jest einkaufen. Wyrazy te rozdzielne są w przypadku odmiennych form. Natomiast nie rozdziela się ich w przypadku czasowników złożonych nierozdzielnie, jak na przykład beschreiben. Czasowniki rozdzielnie złożone łączy się z przedrostkami ein-, an-, vor-, aus-, auf-, mit-, zu-, nach-; Czasowniki nierozdzielnie złożone łączy się z przedrostkami ge-, be-, zer-, er-, ver-, miss-, emp-; natomiast czasowniki łączone z przedrostkami über-, unter-, um- durch-, w zależności od znaczenia mogą być połączone nierozdzielnie lub rozdzielnie.

Przyłączenie domowe Domowe zastosowania energii elektrycznej może nie należą do grupy szczególnych sposobów wykorzystywania jej, ale należą do najbardziej rozpowszechnionej formy. Napięcie podawane do mieszkań czy domów jest stałe i na poziomie 230 wolt. Także zakresowość częstotliwości jest stała i wynosi 50 herców. Takie podstawowe dane powinien znać każdy, kto próbuje na własną rękę dokonywać jakichkolwiek operacji związanych z instalacjami energetycznymi. Oczywiście potrzebna jest w tym względzie dużo większa wiedza, choćby z zakresu rozłożenia oporów oraz odpowiedniego przekroju przewodów elektrycznych. Także zabezpieczenia związane z sytuacjami przeciążeń są w tym momencie bardzo ważne. Popularne bezpieczniki to niezbędne minimum instalacji domowej, ponieważ zabezpieczają zarówno odbiorniki prądu w naszych pomieszczeniach jak i zabezpieczają przed przeciążeniami i na przykład zagrożeniem pożarowym. Bardzo ważne jest w kontekście domowym odpowiednie zabezpieczenie gniazdek i ogólnie energii elektrycznej przed dziećmi, ponieważ z natury ciekawskie i nie znające tematu, nie są świadome zagrożeń związanych z tym tematem.