//////

Nauka w Solcu

Największy prestiż w danej dziedzinie naukowej zapewniają nie tylko przełomowe odkrycia czy osiągnięcia, ale także nagrody. Nobel w dziedzinie nauki przyznawany jest od 1901 roku w czterech dziedzinach: literatura, chemia, fizyka, medycyna lub fizjologia. Fundatorem nagrody jest bank Szwecji, tam też każdego roku odbywa się uroczystość wręczenia nagród. Nagroda Nobla sprawiła, że nauka zaczęła rozwijać się prężnie i dynamicznie. Noblistami zostają zawsze osoby, których działalność na różnych polach nauki jest doceniana na całym świecie. Jury, które zasiada w komisji każdego roku, przy wyborze kieruje się także postawą moralną ewentualnego laureata. Nagroda Nobla sprawiła, że runęły różnice rasowe, narodowościowe i religijne w zakresie pracy naukowej. Teraz każdy, kto jest wybitnym naukowcem i bezgranicznie oddaje się swojej pracy, a przy tym jest także i przede wszystkim człowiekiem, ma szansę na to szczególne wyróżnienie. W dziedzinie nauki zacierają się różnice między kobietami i mężczyznami, niektóre kobiety zostały uhonorowane Noblem nawet dwa razy. Historia nagrody nie jest jednak nieprzerwana, ponieważ przeszkodziły jej działania wojenne, czasem także nie przyznawano nagrody w jakiejś dziedzinie z powodu braku odpowiedniego kandydata. Do dzisiaj jest ona jednak największym wyróżnieniem w świecie nauki.

Praktycznie nikogo nie dziwią dzisiaj niesamowite czasami stawki dla pracowników wielkich korporacji. Osoby zatrudnione na najważniejszych stanowiskach w takich firmach niejednokrotnie zarabiają dziesiątki milionów rocznie, co jest jednak odpowiedzią na ich niesamowity wkład w działanie takiej korporacji. Niewątpliwie wielu ludzi marzących o karierze w takiej firmie wybiera już na początku swojej edukacji kierunki dość mocno związane z ekonomią i zarządzaniem, w nadziei że to pozwoli na skuteczne wprowadzenie się do wyższych sfer menadżerskich. Ale nawet niesamowita wiedza wynikająca z ukończenia rewelacyjnej uczelni nie jest w stanie zagwarantować nikomu awansu na sam szczyt korporacyjnej władzy. Tutaj często o wiele wyżej cenieni są ludzie, którzy posiadają wiedzę udowodnioną już swoimi działaniami czy to na giełdowym parkiecie czy podczas biznesowych i handlowych negocjacji. Tutaj niejednokrotnie wiedza wynikająca z lat pracy znaczy dużo więcej niż wiedza wyniesiona z podręczników i wykładów.