//////

zzj

Każdy, kto wychował się w rodzinie, w której rodzice uchylali się od swoich obowiązków niedostatecznie otaczali dzieci miłością, każdy taki człowiek cierpi iowodu urazów, jakie wyniósł z dzieciństwa. Osoba ta zdążyła już przez a przyzwyczaić się do problemowej sytuacji, wypracować własny sposób przetrwanie. Z drugiej zaś strony, dziecko, które otaczane było przez iziców miłością, które doświadczało ich fizycznej i emocjonalnej obecno- i normalnego porozumienia, znajdzie wokół siebie tyle miłości i życz- rości, która pomoże zaleczyć większość doznanych urazów, tak że ¡naruszone pozostanie samo wnętrze. Osoba taka z pewnością nauczyła , jak radzić sobie z bólem w naturalny, zdrowy sposób w chwili, gdy jest doświadczany, a zaleczenie następuje spontanicznie i naturalnie. Bowiem nawarstwiające się doświadczenie tłumionego bólu sprawia, że trzeba iekać się do rozmaitych sposobów na przetrwanie i uruchamiać mechanizmy obronne.

Leave a Reply